Alexandra - Sociala medier & Entreprenörskap

Mellan raderna och kroppspråk
Ibland så förstår man inte varför man inte gillar hur en person bemöter en. Det kan vara en artig person som i tal (och på pappret) är väldigt trevlig och korrekt. Säger de rätta sakerna och beter sig exemplariskt. Men så känns det ändå inte bra. Eller trevligt. Det känns som att det finns annat där mellan raderna. Och då handlar det ofta om att kroppsspråket - detta fantastiska språk som alla kan och förstår, medvetet eller omedvetet och som är så svårt att paketera in nåt slags artighetspaket - inte stämmer överens med orden. Kroppsspråket är ofta mer äkta eftersom det nästan alltid sker helt omedvetet. Det är det som är det fina. Men det är också det som gör att man ibland blir konfunderad över varför det inte känns rätt, när allt som sägs ju är... rätt. Heja kroppsspråket! Du är så himla äkta. 111